Jaki dokument otrzymasz po zakończeniu kursu?

jaki dokument otrzymasz po zakonczeniu kursu

Na pewno zastanawiasz się jaki dokument otrzymasz po zakończeniu kursu doskonalącego w formie on-line? Otóż jako placówka kształcenia ustawicznego Eduka Center – wydajemy zaświadczenia ukończenia kursu na druku MEN.

Pamiętaj, że tylko placówki objęte systemem oświaty mają prawo wydawania zaświadczeń potwierdzających uzyskanie lub uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności w formach pozaszkolnych. Eduka Center ma prawo wydawania takich dokumentów.

zaswiadczenie eduka center
Zaświadczenie Eduka Center – wzór

Na jakiej podstawie wydawane są zaświadczenia ukończenia kursu?

Dokumenty wydawane są na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19.03.2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

🍀Zobacz więcej wzorów zaświadczeń Eduka Center🍀

Podobne artykuły